خدمات ما

خدمات ما

شرکت آداکو بغیر از تولید ابزارهای خانکشی خدمات ذیل را برای مشتریان خویش ارائه مینماید:

1 – در مواردی که بعضی از مشتریان دستگاه پرس خانکشی ندارند اینشرکت قادر هست با پرسهای خانکشی موجود خود خدمات خانکشی را برای مشتریان خود (البته با ابزار های تولیدی خویش ) ارائه نماید که معمولا بسیار با صرفه میباشند اینشرکت قادر است روزانه حدود 6000 قطعه به قیمت بسیار مناسب خانکشی نماید.

2- خدمات تولید قطعاتی که به روش rotary broaching  تولید میشوند( روزانه 500  قطعه )

3 – خدمات تیز کاری برای بروچهای internal , external تا طول 2000 mm و قطر 250 mm  

4 – انجام عملیات طراحی مجدد redesign برای ابزار های Flat Rolling Rack  و تولید پروفیل بر روی آنها تا طول 1500 mm 

5- ارائه روغن مخصوص خانکشی برای افزایش صافی سطوح خانکشی شده و افزایش قابل توجه طول عمر ابزارهای خانکشی

6 – آموزش رایگان حضوری و غیر حضوری برای اشخاصی که تجربه کافی در کار با ابزار های خانکشی ندارند 

7- این شرکت مجهز به دستگاه وایرکات است و آماده ارائه خدمات وایرکات به شرکت های متقاضی است

خانکشی